Xbox 360 Hack

Liên hệ: 0914.061.117

Xbox 360 Hack đĩa chép
– Hai tay cầm dual shock không dây.
– Full bộ game khủng. Kèm theo hơn 30 đĩa game.
– Full bộ nguồn, dây HDMI, dây AV chuẩn Xbox, Sạc pin cho tay cầm.

Hết hàng